, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Gårdsbeskrivningar i våra krönikor


-

Gårdsnamn

Socken

Författare

Publicerat

Arvidstorp - "Aradtorp"

Fagered

Rudolf Johansson

1966

Grishults by

Ullared

Viktor Nilsson

1967

Åkerholmen

Källsjö

Anna Svensson

1968

Ålarp

Fagered

Artur Karlsson

1969

Mellangärde

Ullared

Astrid Svensson

1970

Broholm

Källsjö

Torsten Bengtsson

1971

Grönabäck Per Persgård

Fagered

Torsten Bengtsson

1972

Övre Hjärtared

Ullared

Håkan Svensson

1973

Kvarnagärde

Källsjö

Allan Josefsson

1974

Sävekulla

Sävekulla än en gång

Älvsered

Bertil Andersson

Artur Karlsson
Bertil Andersson

1975

1976

Ansarebo

Fagered

Torsten Bengtsson

1976

Torp

Ullared

Sven Svensson

1977

Välenslycke

Källsjö

Torsten Bengtsson

1978

Älmhult

Älvsered

Bertil Andersson

1979

Höghult

Fagered

Torsten Bengtsson

1980

Espenäs

Äspenäs

Ullared

Björn Kluge

Ingemar Rosengren

1981

1993

Torsebo

Källsjö

Astrid Erlandsson

1982

Åhs

Fagered

Ester Andersson och
Gunnar Andersson

1983

Torkelsered

Älvsered

Bertil Andersson

1984

Flähult

Ullared

Irma Johansson

1985

Nedragärde

Källsjö

Fridolf Johansson

1986

Lyssebäck

Fagered

Torsten Bengtsson

1987

Brokared lilla

Älvsered

Bertil Andersson

1988

Horsared Håkan Larsgård

Ullared

Torsten Bengtsson

1989

Holma by

Holma by idag

Källsjö

Ingemar Rosengren

Torsten Bengtsson

1990

1990

Byarna Fare

Fagered

Torsten Bengtsson

1991

Gunnarshult

Älvsered

Birger Westin

1992

Hule

Ullared

Arvid Svensson

1993

Barkhult

Källsjö

Owe Caspersson

1994

Skabo gård

Fagered

Torsten Bengtsson

1995

Sjögared

Älvsered

Bertil Andersson

1996

K E Johanssons Trävarufirma
Kullen (Kållen)

Ullared

Axel Johansson

1997

Kampås

Källsjö

Ingrid Kampås

1998

Krogsereds gårdar och torp

Fagered

Bo-Erik Bergqvist

1999

Skattered

Älvsered

Inga-Britt Qvarnström
genom
Bertil Andersson

2000

Sjö

Ullared

Sven-Erik Karlsson

2001

Tornared

Källsjö

Fridolf Johansson

2002

Stora Egnared

Källsjö

Elisabet Nordbeck

2002

Lia

Fagered

Torsten Bengtsson

2003

Gullskinnsgärde

Källsjö

Folke Johansson

2004

Skattagården

Ullared

Göte Ivarsson

2005

Toften

Källsjö

Ingela Carlsson

2007

Fågelhult no 1
Fulhult Jöns Persgård

Fagered

Karl-Gösta Johansson

2008

Stenshult

Älvsered

Inger Johansson

2009

Yttre Hjärtared

No 2 Hjärtared 5/12 kronoskatteägare

Ullared

Bengt-Åke Åkesson

Bengt-Åke Åkesson

2010

2011

Ängasjö

Källsjö

Bo Bengtsson

2011

Bösteshult

Fagered

Sven-Åke Johansson

2012

Ängaberg

Ullared

Rune Fritzson och
Inga-Lill Fritzson

2013

Darhult

Älvsered

Thomas Karlsson och
Irén Karlsson

2014

Hulta

Källsjö

Hans Johansson

2015

Maa

Fagered

Stig Andersson

2016

Ödegärdet

Älvsered

Nina Holmberg

2018

Tidernas vingslag i Prästedalen – Olof Svens gård

Källsjö

Bo Andersson

2019

Gården Äsphult

Fagered

Carina Rikardson

2020

Till artikelförfattarna!

Tillbaka till alla krönikorna.

Till startsidan