Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Skatteböke

...

Vårt lilla torp har nu genomgått en enastående restaurering.

Torpet Skatteböke var i mycket dåligt skick. Vi sökte, och beviljades, bidrag från
Länsstyrelsen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

...

Under hösten 2018 har torpet på ett varsamt sätt restaurerats och blivit så fint.
Den totala kostnaden har uppgått till 199 750 kronor. Arbetet (300 timmar) har utförts av Frank Karlsson,
Svenska Kulturhantverk och Skog i Karl Gustav.

Hösten 2019 har Länsstyrelsen och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
beviljat ytterligare ett bidrag. Detta för att reparera det andra golvet i Skatteböke,
då det upptäcktes att även det var ruttet. Frank Karlsson, Svenska Kulturhantverk och Skog i Karl Gustav,
har under december månad färdigställt stugan till en kostnad av 51 250 kr.

Huset har fått....

...
- nya syllar, i ek, långsidan mot söder och gavel mot öster.


- samtliga fem fönster har renoverats, några har försetts med nya munblåsta rutor.


- nya vattbrädor under fönstren.

...
- de rötskadade delarna av panelen har bytts ut.

...
- taket har belagts med nya takspån, som Frank själv har hyvlat.


- nya hängrännor av trä på båda långsidorna.

... ...
- nytt bjälklag i köket, under det 0,18 grus, och ovanpå ett nytt fint trägolv, som ersätter det gamla ruttna.

Till startsidan