Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Styrelsen

ordförande: Inger Johansson
sekreterare: Solveig Carlsson
kassör: Per-Olof Erlandsson
Carl-Axel Larsson
Vanja Johansson
Torgny Karlsson

Till startsidan